Úvod

Vítame Vás na stránkach Solar centra, ktoré pôsobí ako ekodivízia spoločnosti Infonet centrum, s.r.o. so sídlom v Ružomberku. Ponúkame Vám odborné poradenstvo ako aj komplexnú realizáciu rôznych druhov solárnych systémov. Zameriavame sa predovšetkým na celoročné solárne systémy slúžiace na ohrev a predohrev TÚV, ktoré vďaka ich vysokej účinnosti a správnemu nadimenzovaniu dokážu ročne ušetriť približne 50-70% Vašich nákladov na prípravu teplej vody. V ponuke máme ploché aj trubicové kolektory renomovaných značiek Apricus a Regulus, ktoré sú zárukou kvality a istoty Vašich investícií.

Žijeme v dobe kedy ceny energií prudko rastú a je len na nás, či ostaneme pasívni a závislí len na zaužívaných zdrojoch energie, alebo využime inovatívne riešenia z obnoviteľných zdrojov. Jednou z možností je využitie slnečnej energie, ktorá ponúka účinné riešenie ako sa stať nezávislejšími a ako znížiť vysoké energetické náklady. Slnečná energia je energiou budúcnosti, ktorá je nevyčerpateľná a naviac, slnko Vám faktúry nikdy nepošle!

Ak aj vy zvažujete využitie slnečnej energie pre Váš úžitok a máte záujem stať sa súčasťou svetového pokroku, neváhajte nás kontaktovať a spoločne vyberieme pre Vás to najvhodnejšie riešenie.

Solar Centrum

Plochý solárny kolektor RegulusTrubicový solárny kolektor RegulusSolárne kolektory Apricus